OVER GEMINI

Gemini in cijfers

600 megawatt – productiecapaciteit

2,6 terawattuur elektriciteit – per jaar geproduceerd

2,8 miljard euro projectfinanciering – (vreemd en eigen vermogen) in recordtijd bijeengebracht

6 maanden tot Financial Close – een ongekend kort tijdsbestek voor een project van deze omvang

36 kilometer per uur – de gemiddelde windsnelheid in het gebied

85 kilometer – uit de kust van Groningen

68 vierkante kilometer windpark – in de Noordzee

28–36 meter waterdiepte – op de plaats van het windpark

5 jaar – tussen het verkrijgen van de vergunning Waterwet en

de financial close in mei 2014

24–36 maanden – nodig voor het afronden van milieuonderzoeken en het verkrijgen

van de vereiste projectvergunningen

1,25 miljoen ton minder CO₂-uitstoot – per jaar door Gemini

500 lokale banen – worden tijdens de bouw gecreëerd

1 landstation – in Eemshaven

59–73 meter – lengte van de monopiles; elke monopile wordt aangepast

aan de installatiediepte die de omstandigheden op de verschillende locaties vereisten

7–11 centimeter – wanddikte van de monopiles; deze varieert om de constructie

extra te ondersteunen op de plaatsen waar de zee de meeste

druk uitoefent

5–13 omwentelingen per minuut – bereik van de nominale rotorsnelheid

88,5 meter – hoogte van de turbinenaaf boven zeeniveau

990 ton – hefvermogen van de kraan op het offshore installatieschip Aeolus

2 offshore hoogspanningssubstations

5.000 ton – gewicht van een volle kabelcarrousel op het installatieschip Nexus

110 kilometer exportkabel – vanaf elk offshore substation naar land (bij benadering)

33 – nominaal kilovoltage van de dunste infield-kabel (108 mm diameter)

die de turbines verbindt met de substations

220 – nominaal kilovoltage van de dikste exportkabels (267 mm diameter)

die elk tot 75% van de elektriciteit die Gemini produceert, kunnen transporteren

450 turbinebladen – elk met een gewicht van 18 ton, om het windpark af te maken

1.347 ton – totaalgewicht van de zwaarste, geïnstalleerde turbine

(inclusief monopile, transitiestuk, gondel en rotor met bladen)